Buruh Di Tarim

Seorang buruh dipasar kota Tarim, yang kini ia sudah mencapai umur enam puluhan dan hari-harinya hanya duduk di pertokoan kota Tarim, jika bulan Ramadhan ia menghabiskan waktunya duduk di masjid membaca Al-Qur’an.

Selalu pada bulan Ramadhan aku jumpai orang ini duduk Continue reading

Advertisements

Orang Gila Di Tarim Hafal Al-Qur’an

 

Salah seorang Syekh dari qabilah Al-Khotib yang tinggal di kota Tarim-Hadramaut, setiap orang yang melihatnya pasti akan menganggapnya adalah orang yang tidak berakal. Ia terkadang Continue reading

Masjid Jami’ Tarim

Masjid Jami’ ini di dirikan pada tahun 581 hijriyah di pusat kota Tarim, kemudian pada awal abad ke-10 (902 H) Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadhal mengajukan permohonan kepada seorang Sulton di zamannya agar masjid ini di perluas, setelah itu sang Sulton dan Sayyid Muhammad bin Ahmad Basakuteh menginfakkan hartanya untuk memperluas Masjid Jami’ ini, yang mana disekitar masjid ada tiga masjid lain sehingga disatukan menjadi satu bangunan. Continue reading